Saviem klientiem piedāvājam Mikrotik tīkla produkciju, kurai ir ideāla cenas un kvalitātes attiecība.

  • Sākotnēja datortīkla ierikošana (plānošana, instalācijas darbi, konfigurēšana)
  • Tīkla drošības pārbaude un nepieciešamības gadījumā, drošības tīkla uzlabojumu uzstādīšana
  • Konsultācijas datortīkla jautājumos